Snažíme sa tak vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky na zakúpenie vlastných strojov, alebo stroj potrebujú len na určitý čas a nie je pre nich výhodné si tento stroj zakúpiť. Naši technici vykonajú po odovzdaní každého stroja údržbu a kontrolu a tak ho pripravia na opätovné prenajatie a jeho bezproblémovú prevádzku u ďalšieho zákazníka.

Náš servis je tu pre Vás už viac ako 15 rokov. Pomôžeme Vám s opravou všetkých typov omietacích strojov, kompresorov pod silo, hladičiek omietok, stavebných píl, ohrievačov, ponorných vibrátorov, vibračných lát, vibračných pechov a vibračných dosiek. Nezáleží na tom, aký je stroj starý alebo kedy bol vyrobený, pomôžeme Vám vyriešiť každý jeho problém. Našim cieľom je Vaša spokojnosť.

  • Servis vykonávame priamo u zákazníka alebo na pobočkách Bratislava a Žilina. Cena servisu: 30 €/hod bez DPH